Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

Pri opciji “go Premium” so stroški že vključeni v proviziji in jih stranka ne plača.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v prostorih Nepremičninske družbe, na vidnem mestu in na spletnem naslovuwww.regroup.si/splosni_pogoji .

 CENIK STORITEVcena v EUR brez ddvcena v EUR z morebitnim ddv
Izdelava pogodbe, vodenje in izvedba prodaje,614,75750,00
Naročilo izdelave prodajne pogodbe450,00549,00
Naročilo izdelave  predpogodbe225,00274,50
Naročilo izdelave najemne pogodbe360,00439,20
Svetovanje pri davčnih obveznostih je vključeno v plačilu za posredovanje.360,00439,20
V primeru predčasne prekinitve pogodbe o posredovanju je svetovanje plačljivo:
1. Prodaja nepremičnine
2. Podaritev ali dedovanje nepremičnine
3. Dobiček iz kapitala
4. Davek od premoženja
5. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
6. Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč
Pridobitev originalnega zemljiškoknjižni izpiska na okencu zemljiške knjige100,00122,00
Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča68,0082,96
Pridobitev katastrskega načrta na okencu Gurs100,00122,00
Obveščanje predkupnih upravičencev o predkupni pravici. Cena na upravičenca.10,0012,20
Pridobivanje drugih listin, cena za posamezno listino + takse.100,00122,00
Kilometrina, cena/km. V primeru da je službena pot daljša od 20 min se zaračuna tudi  prevozna ura en (1) eur/min +ddv, za prevoženo pod do lokacije in nazaj.0,303/km +0,37/km 1 + 1,22 EUR/min
1 EUR/min
Svetovanja po dogovoru100,00/uro oz. po dogovoru122,00/uro oz. po dogovoru
Ogled nepremičnine brez sklenitve posredniške pogodbe 100,00 122,00
Prvi ogled nepremičnine in izvajanje nadaljnjih ogledov je vključeno v plačilu za posredovanje. V primeru predčasne prekinitve pogodbe o posredovanju se prvi ogled in vsak izveden ogled plačuje. Cena na ogled.60,0073,20
Oglaševanje nepremičnine je vključeno v plačilu za posredovanje. V primeru predčasne prekinitve pogodbe o posredovanju je oglaševanje plačljivo. Cena na dan oglaševanja.5,006,10
Energetska izkaznica: Cena izdelave in izdaje energetske izkaznice je enaka tarifi oz. višini računa izdajatelja izkaznice, ter pribitku ena (1) ura nepremičninskega svetovanja ali več, odvisno od časa svetovanja.Po računu izdajatelja+ ura svetovanjaPo računu izdajatelja+ ura svetovanja