Pogosto postavljeno vprašanje prodajalcev in kupcev je povezano z lokalnim trgom nepremičnin. Obstaja veliko tržnih kazalnikov, ki jih bo  agent delili z vami, da bi razložili stanje lokalnega trga nepremičnin. Eden od najpomembnejših kazalcev tržnih razmer je povprečno št. dni na trgu. Povprečni dnevi na trgu lahko prodajalcu sporočijo, kako hitro se prodajajo nepremičnine, ko so le te dane na trg. Drugi primeri kazalnikov stanja na trgu, ki ga bo najprej agent ponudil prodajalcu vključujejo stopnje absorpcije trga, število zaprtih transakcij med letom za določen mesec, razmerje povprečne prodajne cene in povprečno ceno na prodajno ceno. Naša raziskava trga nepremičnin napoveduje bodoči trend na nepremičninskem trgu. Kaj udeleženci na trgu nepremičnin menijo o trgu samem. Vabimo vas da sodelujete v naši raziskavi. Vaše mnenje nam je pomembno.