Dnevi tradicionalnih načinov trženja so mimo.  Opisali bomo zgolj ključne točke prodajno-tržnega procesa ki ga opravimo za stranko. Detajli so seveda odvisni od projekta od projekta in jih uskladimo s stranko.
Za vsak projekt oblikujemo trženjsko strategijo.
Definiramo ciljni trg. Za izhodišče vzamemo strukturo in vedenje trga ter selekcioniramo tržne možnosti. Za večje projekte izvedemo raziskavo trga nepremičnin, (ki jo v Sloveniji  bt. edini sistematično delamo od leta 2010). V raziskavo so vključeni aktivni udeleženci na trgu, torej že potencialna baza. Vabimo vas da sodelujete v naši raziskavi  da boste imeli boljše razumevanje. Ugotovimo konkurenčno pozicioniranje in relativen položaj ponudbe s konkurenti, in na tej podlagi oblikujemo cene. Dobro je da se vaša nepremičnina po tradicionalnih medijih na spletnih portalih kot so regroup.si, nepremicnine, bolha, dom, in številni drugih medijih. Vendar  razvojem info-komunikacijske družbe je gotovo dobro uporabit peer-to-peer informacijske sisteme in prodajne kanale s pojavnimi net omrežji.

V primeru prodaje svetujemo kako pripraviti ponudbo na prodajo in kako jo pozicionirati na trg, da zainteresiramo čim več potencialnih kupcev. Več kot je zainteresiranih kupcev – večja je cena.