Ocenjena vrednost ni enaka tržni vrednosti ali ocenjeni vrednosti. Obstaja veliko nepremičnin, ki bi se lahko prodali znatno več kot ocenjena vrednost, druge pa, ki se morda prodajajo znatno manj. Ocenjena vrednost doma se uporablja za davke v vaši občini. Ocenjeno vrednost doma se pomnoži z lokalno davčno stopnjo, da določite, kakšni so vaši letni davki in navedena ocenjena vrednost ne vpliva na to, koliko je vaša nepremičnina vredna potencialnemu kupcu na trgu. Na žalost je takih lastnikov, ki verjamejo da je vrednost nepremičnine, ki je ocenjena, višja od ocenjene vrednosti, prekomereno. Kupec se tudi sprašuje, če je kaj narobe z  nepremičnino, če je cena na na oglasu veliko manjša od ocenjene vrednosti. Konec koncev ocenjena vrednost ne vpliva na to, koliko je vaša nepremičnina vreden. Obstajajo lastniki, ki upoštevajo svoje ocenjene vrednosti in ne ugotovijo oz. jih ne zanima, da njihova občina počasi spreminja vrednotenje iz leta v leto.