0085 In 484/2015 – Polona Kidrič – Ljubljanska cesta 1a, Celje – 31.08.2018 ob 08:30 – Nepremičnina z oznako katastrska občina 1070 ARCLIN stavba 928 del stavbe 2 (ID 5561629), nepremičnina z oznako katastrska občina 1065 VOJNIK TRG parcela 774/6 (ID 4824823). – Upnik: 1. UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana; 2. SKB d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana (I 670/2017, VL 40571/2017); 3. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica ...
K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat). ... več
Vir: Sodiščeobjava: 31.08.2018