I 8/2017 – preklicana in preložena na 23.8.2018 – Liljana Petkovšek – soba 15 tukajšnjega sodišča – 23.08.2018 ob 09:00 – druga prodaja dolžnikovega solast. deleža do 1/32 na nepremič. z ID znakom: parc. 1654 146/11 in ostale nepremičnine – upnik: Republika Slovenija, MF, FU RS – dolžnik: Miro Rejc
K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat). ... več
Vir: Sodiščeobjava: 23.08.2018