In 127/2014 in In 271/2014 – Karmen Okršlar – soba 7/II, Bleiweisova c. 20, Kranj – 31.08.2018 ob 13:00 – prodaja nepremičnine k.o. 2135 Drulovka, parc. št. 84/1, v vrednosti 24.805,00 EUR – Upnika: 1. Sberbank banka d.d., Ljubljana 2. Republika Slovenija, – Dolžnika: 1. Ankos d.o.o., Kranj 2. Kosana Brborovi, Kranj
K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat). ... več
Vir: Sodiščeobjava: 31.08.2018