In 172/2008 In 165/2008 I 205/2017 I 178/2018 – Mateja KREČA – Soba 5/I – 29.08.2018 ob 09:00 – 2. DRAŽBA – 89/160 celote nepremičnin ID znak: parcela 1003 3136, parcela 1003 3137, parcela 1003 3138, parcela 1003 546/13, parcela 1003 547/14, parcela 1003 542/1, parcela 1003 525, parcela 1003 526, parcela 1003 159, parcela 1003 570/2 vse k.o. 1003 Z – Upnik: prej ZAVAROVALNICA SAVA, zavarovalna družba, d.d., Cankarjeva ulica 3, Maribor, sedaj Silvester KU...
K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat). ... več
Vir: Sodiščeobjava: 29.08.2018