In 399/2011, In 113/2013, In 84/2013, I 99/2016, I 614/2016, I 573/2017 – Karmen Okršlar – soba 7/II, Bleiweisova c. 20, Kranj – 23.08.2018 ob 13:00 – prodaja 1/4 solastnega deleža pri nepremičninah parc. št. 800/6, 800/7, 801/3, 803, 813/1, 794/25, vse k.o. 2141 Podljubelj, v skupni vrednosti 26.684,00 EUR – Upniki: 1. Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, 2. B2 Kapital, poslovne storitve d.o.o., Ljubljana, 3. Okrožno sodišče v Ljubljani, ...
K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat). ... več
Vir: Sodiščeobjava: 23.08.2018