In 44/2015 (vodilni spis), In 33/2015, I 116/2016, I 35/2015 (pristopljeni spisi) – Helena Mejač – soba št. 1 tukajšnjega sodišča – 12.09.2018 ob 11:00 – nepremičnine z ID znakom parcela 1923 577/3, v naravi nezazidano stavbno zemljišče v gospodarski coni, v izmeri 861 m2 – 1. Banka Intesa Sanpaolo d.d., 2. Nova Ljubljanska banka d.d., 3. Republika Slovenija, 4. J.U.A. Frisches, podjetje za zastopanje in prodajo d.o.o. – 1. Hrib -ing, proizvodnja pohi...
K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat). ... več
Vir: Sodiščeobjava: 12.09.2018