In 490/2015 – Gostečnik Aleksandra – Ljubljanska cesta 1a, Celje – 07.09.2018 ob 09:00 – I. Predmet prodaje so nepremičnine: – parc. št. 501/1, 549/15, k.o. 1078 – Lisce, – parc. št. 755/1, 1296/2, 1297, 1298, 1299, 1300/1, 1300/4, 1304/82, 1311/4, 1349, 1354, 1356, 1362, 1369/1, 1369/2, 1391, 1398, 1403, 1404, 1405, 1406/1, 1406/2, 1412, 14 – Upnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica ...
K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat). ... več
Vir: Sodiščeobjava: 07.09.2018