In 631/2015 – Veronika Peljhan – Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana, razpravna dvorana št. 115 – 13.09.2018 ob 10:00 – Javna dražba nepremičnin v vrednosti 13.020,00 EUR – ZVEZA BANK, registrirana zadruga z omejenim jamstvom – Rudi Bric
K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat). ... več
Vir: Sodiščeobjava: 13.09.2018