VL 100840/2015 s pristopi – Tadeja Oblak – soba 61 tega sodišča – 07.09.2018 ob 10:00 – I. javna dražba nepremičnin – Upnik: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana, Trg republike 002, Ljubljana, ki ga zastopa Monika Topi, TRG REPUBLIKE 2, Ljubljana -dostava – Dolžnik: Stojan Gorenc, ŠMARJETA 11a, Šmarješke Toplice, ki ga zastopa INSOLVIA, poslovno svetovanje in storitve, d.o.o. Janez Pustatičnik, Hacetova ulica 015, Ljubljana
K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat). ... več
Vir: Sodiščeobjava: 07.09.2018