VL 128524/2014 – Mateja Kreča – Ljubljanska cesta 1a, Celje – 22.08.2018 ob 15:00 – Predmet prodaje so nepremičnine ID znak: parcela 1862 223/1, v solasti dolžnika do 156/1000, parcela 1862 317/14, v solasti dolžnika do 156/1000, parcela 1862 317/24, v solasti dolžnika do 156/1000 in parcela 1862 223/2, v lasti dolžnika do celote. – Upnik: DRUŽBA ZA UPRAVLJENJE TERJATEV BANK d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana, prej BANKA CELJE d.d. Bančna skupina Banke Celje...
K temu vnosu je pripet dokument v zapisu PDF (za ogled potrebujete bralnik Adobe Acrobat). ... več
Vir: Sodiščeobjava: 22.08.2018