简体中文EnglishDeutschItalianoРусскийСрпски језикSlovenščina
Ponudba nepremičnine

prodamo pozidano zemljišče

0 / 5
1.600.000€

PRODAMO POZIDANO ZEMLJIŠČE
Poslovni kompleks obsega upravno stavbo, trgovino, garaže in pomožni objekt skupaj 1.840m2, z dovoznimi cestami, parkirnimi površinami, dvorišči in zelenicami. Možna obnova ali nadomestna gradnja. Namenska raba lokacije:
Vrste dopustnih dejavnosti poleg bivanja: trgovina, storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, verske, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti.
Vrste dopustnih stavb: tri in večstanovanjske stavbe, trgovske stavbe (do 1000 m2 BEP), poslovne in upravne stavbe, stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,gostinske stavbe,bjekti za šport, rekreacijo in prosti čas,

Delež stanovanjskih BEP in BEP ostalih dejavnosti je v osrednjih območjih centralnih dejavnosti največ 50 % za stanovanja in najmanj 50 % za ostale dejavnosti.Stanovanjske stavbe ne smejo presegati 50 % stavb na območju enote ali podenote urejanja prostora.

Stopnja izkoriščenosti gradbene parcele:
FI do 2,00
FZ do 0,40
FOZP nad 0,20
Davki niso všteti v ceni.

Poiščite naj ugodnejši kredit na www.najkrediti.si [Link]. Investicijski kredit, Stanovanjski kredit, Kredit za gradnjo, Refinanciranje

REGROUP Real Estate Group Ker se vedno bolj splača®